Vedtak i ekstraordinær generalforsamling 22/1-21

Alle styrets forslag i ekstraordinær generalforsamling 22/1-21 ble enstemmig vedtatt. Ett av vedtakene er at det utbetales et ekstraordinært utbytte på kr. 5,45. Aksjen noteres ex utbytte fra og med 23/1-21.