Vedtak i ekstraordinær generalforsamling 11/12-20

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Etrinell AS 11/12-20 ga enstemmig styret fullmakt til å selge datterselskapet Compello AS for en pris i intervallet 280-300 MNOK.