Tilleggsutbytte på kr. 0,80 vedtatt

I ekstraordinær generalforsamling 26/10-18 ble styrets forslag om et tilleggsutbytte på kr. 0,80 enstemmig vedtatt. Utbytteutbetalingen er skattemessig tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Aksjen handles ex utbytte fra 29/10-18.