Samtaler om salg av Compello avsluttet.

Den 2. februar 2017 meddelte styret i Etrinell AS at det var inngått en intensjonsavtale med en aktør om salg av samtlige aksjer i Compello AS. Prosessen med å nå fram til en endelig aksjekjøpsavtale er nå stoppet og det blir ikke gjennomført noe salg av Compello. Compello har en stadig sterkere posisjon for sine produkter i de viktigste markeder, en sterk kontantstøm og en sterk balanse. Kombinert med ulike, og stadig større muligheter selskapet opplever å konkurrere om, er det styrets vurdering at dette er en god løsning for aksjonærene i Etrinell.