Client Computing står for pålitelig meldingsutveksling. Vi bidrar til til at våre kunder oppnår kortere ledetider og bedre totaløkonomi. Våre konsulenter har spesialkunnskap om de ulike bransjers behov. Dette sikrer at du alltid får en optimal EDI-løsning fra oss, enten det dreier seg om  bransjer som kraft, helse, bank og finans, handel eller offentlig forvaltning.

Våre EDI-løsninger er laget med skalerbarhet for øye. Det er mulig å starte med en enkel EDI- løsning, for så å skalere denne etter hvert som kravene og meldingsvolumene vokser. Løsningene er laget for Windows 95/98/NT og Unix. Løsningene kan kommunisere via alle standardprotokoller, og støtter sending over X.400 og Internett. Vi har også enkle løsninger for oppringt forbindelse og modem.

Alle våre EDI-løsninger er år 2000 sikre. kontakt oss for mer  informasjon.

                                                          

er en kraftig, generell EDI-løsning som kan oversette alle meldingstyper, UN/DIFACT, ANSI X12, eller andre spesielle formater. ECserv er laget for å håndtere store meldingsvolumer og kan fungere som meldingssentral i et distribuert flerbrukernettverk. ECserv kan håndtere et ubegrenset antall handelspartnere, alle med forskjellige forretnings- og kommunikasjonsprofiler. Dens mange spesialfunksjoner gjør at den kan tilpasses de fleste forretningskritiske oppgaver. ECserv anvendes i dag til en lang rekke oppgaver innen ulike bransjer som handel, helse og kraft. ECserv kan leveres med sikkerhetsmoduler for DES og RSA kryptering samt digitale signaturer. Administrasjonsmodulen kan leveres som frittstående modul for installasjon på en eller flere Windows 95/98/NT workstation, noe som betraktelig forenkler overvåking og vedlikehold.

                                                      

en meget enkel, men kraftig EDI-løsning for utveksling av elektroniske dokumenter for krafthandel, avregningsdata og kundeinformasjon. ECmax består av servermodul, kontrollsenter, UN/EDIFACT-oversetter og kommunikasjonsmodul. ECmax har det enkleste og mest oversiktlige kontrollsenteret på markedet, noe som gjør programvaren meget enkel å overvåke og vedlikeholde. ECmax er i dag markedslederen innen kraftsektoren. ECmax kan også enkelt bygges ut til å dekke meldingsutveksling på andre områder, som for eksempel ordre og faktura.

                                                          

er spesielt beregnet for virksomheter som ønsker en enkel og rimelig EDI-startløsning. ECwin er spesielt velegnet der hvor det skal foretas sending og mottak til bestemte tider. ECwin kan også leveres med sikkerhetsmoduler for DES og RSA kryptering samt digitale signaturer, noe som gjør den velegnet som EDI-klient i helsesektoren. ECwin er levert i et meget stort antall innen helsesektoren i Norge og i Sverige.