Vi gir deg råd og opplæring.  Forståelse, prosjektledelse og kompetanseoverføring er sentrale begreper hos oss. Våre 50 konsulenter vet hva dette innebærer, og de evner å sette det ut i praksis. Client Computing tilbyr deg løsninger og opplæring både innen ASP, XML, EDI og B2B-applikasjoner. Dermed kan du raskt utnytte de nye mulighetene innen e-handel og effektiv kommunikasjon. 

 

Enten våre tjenester er av strategisk eller operativ karakter, vil de være preget av kompetent prosjektledelse, smidig systemintegrasjon, kvalitetssikring og vilje til samarbeid 

Client Computing er en fullservice tilbyder med produkter og tjenester som imøtekommer kundenes behov.
Vi tilbyr leveranser av integrert ”end-to-end” løsninger, til en fast månedspris, på en moderne teknologisk plattform.

Vi tar også hånd om nettverkstjenesten fra ditt lokale nettverk til vår sentrale maskinpark.