Startet i dag (Mandag 4 september) som Partner ansvarlig. Øyvind kommer fra Dell Computer der han har vært Business Manager for servere og storage. Tidligere firma han har jobbet for er Digital Equipment Corp. og KK-88. Øyvind er utdannet innen IT ved Høyskolen i Møre og Romsdal (Molde)

                                                                         Er 29 år, sivilstatus  samboer. Startet i dag (Mandag 4 september) som salgssjef innen Offentlig. Lars er utdannet siviløkonom fra BI, hvor han tok avsluttende eksamen våren 1996. Han har de siste 3,5 årene vært i Dell Computer med forskjellige salgsoppgaver.

                                                                     Fra 1. juli ble Jacob (47) ansatt som direktør for kvalitet og metodeutvikling i Client Computing ASA. Offenberg kommer fra Ark/Getronics, hvor han blant annet var ansvarlig for år 2000 prosjektet til Getronics Nordic Region og ledet oppbyggingen av leveransemetodikk og logistikk for flere av selskapets største kunder (SAS, Veidekke, Rikshospitalet , Telemark Sentralsykehus m.fl.) Offenberg er utdannet ved BI og har mer enn 10 års erfaring som konsulent og instruktør fra Mercuri International og Time Manager International.                    

                                                                 Eivind er 38 år, gift, har tre barn og bor på Bærums Verk, utenfor Oslo. Han er utdannet Siviløkonom med videreutdanning innen organisasjonspsykologi. Han kommer fra stillingen som Personalsjef i K-Finans (4 år), og har sitt spesialområde innen personal og kompetanseutvikling. Eivinds fokus vil være å utvikle og bidra til å implementere kompetansemodeller, lønnsmodeller og MBO som verktøy i hele Client konsernet. I tillegg vil han være aktiv deltakende i vår organisasjonsutvikling fremover, og selvfølgelig jobbe med å skape en felles kultur for vårt selskap.

                                                                                     Gunnar startet sin karriere i Fjerndata i 1974, de siste 3 årene arbeidet han som driftsjef. Etter dette har han vært innom Statens kartverk og Systemsenteret. Gunnar vil være med på oppbyggingen og videreutviklingen av ASP sentralen i Oslo. Han skal ivareta daglige driftsrutiner i hht vedtatte prosedyrer og regler. Gunnar vil også delta i Client Computing’s markedsaktiviteter