Ligningsverdi per 31/12-2015

Ligningsverdien for Etrinell aksjen er per 31/12-2015 endret til kr. 0,244

I forbindelse med revisjonen av Etrinell AS for 2015 har det framkommet en lavere ligningsverdi for aksjene i Etrinell AS enn for tidligere år. Formuesverdien som er kommet fra Compello AS er endret, fordi verdien av FoU i Compello AS ikke skal regnes med som skattemessig formue. Dette betyr at formuesverdi av Compello AS blir lavere i Etrinell AS. For 2015 skal ligningsverdien pr. aksje være kr. 0,244 pr. aksje til anvendelse i selvangivelser for private og for selskaper. For private aksjonærer er fristen for innlevering eller korrigering av selvangivelsen for 2015 den 30. april. For de som eier sine aksjer i Etrinell gjennom aksjeselskaper er fristen 31. mai. For disse vil den lavere verdien komme inn i privat selvangivelse året etter, altså for 2016.