Beskrivelse av KOSTRA-løsning
fra
Etrinell/Client Computing

Etrinell/Client Computing – din KOSTRA leverandør

Erfaringene fra implementeringen av KOSTRA kommunene i fjor viste at kommunene stiller strenge og berettigede krav til

 • kostnadseffektivitet

 • forenkling

 • kompetanse

 • fleksibilitet

En investering i KOSTRA skal forsvares

KOSTRA er en investering som skal gi nytte både sentralt og kommunalt. Det nytter lite å innføre et system som skal forenkle databehandlingen i Oslo, når input og konvertering av skjemaene og regnskaper ikke fungerer som tilsiktet hos kommunen, og hjelpen ikke når frem eller er utilstrekkelig. For at KOSTRA skal oppleves som nyttig må alle faser av rapporteringen gjøres så smidig som mulig, hjulpet av et kompetent støtteapparat.

KOSTRA skal forenkle kommunens forvaltning av data

I fjor klarte alle KOSTRA kommunene å levere data elektronisk. Det kommer de ganske sikkert til å  gjøre i år også. Samtidig medførte rapporteringen i fjor både forvirring, forsinkelser og frustrasjoner. Mangel på ressurser og stort tidspress krever et apparat som går på skinner. Vi leverer i år en løsning som på flere områder er forenklet og forbedret, men viktigst er sannsynligvis en sterk fokus på nitidig forberedelse, brukervennlig dokumentasjon, utvidet opplæringsprogram og ikke minst bemanning.

KOSTRA skal verne kommunen og dens innbyggere

I forhold til i fjor er kravene endret på et vesentlig område: sikkerhet. Etrinell/CC har i flere år vært engasjert i implementeringen av mer enn 1000 lokale EDI- og sikkerhetsløsninger innenfor offentlig virksomhet. Denne erfaring samt samarbeid med Norges ledende sikkerhetsmiljøer er den beste trygghet for en sikker løsning i dag så vel som i morgen.

Etrinell/Client Computing og Sem & Stenersen Prokom– står samlet til tjeneste

Etrinell/Client Computing (Etrinell/CC) leverte i fjor en KOSTRA løsning med velfungerende teknisk integrasjon mot FormFlow fra Sem & Stenersen Prokom. Nå intensiveres dette samarbeidet ytterligere. De tyngste og mest erfarne kompetansemiljøene for elektronisk skjemahåndtering,  dokumentutveksling og meldingskryptering innenfor offentlig virksomhet, står nå samlet bak KOSTRA 2000 rapporteringen. Løsningene kan selvfølgelig også leveres hver for seg. Vi kaller det valgfri forenkling.

Etrinell/CC’s KOSTRA 2000 løsning har bl a følgende egenskaper

 • Utfører alle oppgaver og krav til KOSTRA rapportering enkelt og sikkert

 • Gjennomført moderne og brukervennlig grensesnitt på alle deler av systemet

 • Fri distribusjon av ELS/skjemaklient til alle instanser / personer i kommunen

 • Helautomatisk og robust kommunikasjons-, sikkerhets og EDI-modul

 • Tilrettelagt for integrasjon mot Lokal InformasjonsTjener

 • Produseres, installeres og supporteres av Norges ledende på området

 • Er fleksibel for ytterligere tilpasninger mot endrede og utvidede krav for bl a sikkerhet

Vi ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen
Monica Wernersen og Asgeir Eliassen
KOSTRA-ansvarlige

 

Beskrivelse av Etrinell/CC’s KOSTRA rapporteringsløsning

Etrinell/CC tilbyr to hovedalternativer for EDI- og sikkerhetsløsninge: 1) en forenklet løsning som ikke stiller krav til brannmur og nettverk og som passer for alle kommuner, og 2) en avansert løsning som stiller krav til brannmur og nettverksløsning som tilfredsstiller Datatilsynets krav.

Samme EDI- og sikkerhetsløsning inngår i begge hovedalternativer. Sikkerhetsløsningen som Etrinell/CC benytter er Posten SDS’s MultiSmart Toolkit v. 3.0. Både løsningen og Posten SDS er en del av FNS-avtalen. Dette er en løsning som vi kjenner godt, blant annet fra arbeidet i Helsesektoren.

 

EDI- og sikkerhetsløsning for KOSTRA

Etrinell/CC tilbyr to hovedalternativer for EDI- og sikkerhetsløsninger: 1) en forenklet løsning som ikke stiller krav til brannmur og nettverk og som passer for alle kommuner, og 2) en avansert løsning som stiller krav til brannmur og nettverksløsning som tilfredsstiller Datatilsynets krav.

Samme EDI- og sikkerhetsløsning inngår i begge hovedalternativer. Sikkerhetsløsningen som Etrinell/CC benytter er Posten SDS’s MultiSmart Toolkit v. 3.0. Både løsningen og Posten SDS er en del av FNS-avtalen. Dette er en løsning som vi kjenner godt, blant annet fra arbeidet i Helsesektoren.

Dersom kravene til Datatilsynet er tilfredsstilt, kan løsningen konfigureres til å kommunisere helautomatisk uten bruk av disketter. Dersom det er ønskelig å få satt i gang en godkjennelsesprosess for å få dette til, vil Etrinell/CC sammen med samarbeidspartner iverksette en slik prosess for kommunen.


En komplett KOSTRA løsning

Etrinell/CC integrerer anerkjente ELS, sikkerhet og EDI teknologier fra noen av skandinavias ledende programvareleverandører i én løsning. Nærhet til leverandørene er svært viktig når slike teknologier innføres over en hel sektor. KOSTRA-løsningen fra Etrinell/CC støtter selvsagt internasjonale standarder, samtidig som norske kvalitets- og standardiseringskrav er kontinuerlig opprettholdt.

En moderne KOSTRA løsning

KOSTRA skal sikre mer effektiv rapportering. Dette krever moderne fremtidsrettede løsninger med høy brukervennlighet. Etrinell/CC’s KOSTRA løsning er konstruert under svært strenge krav til brukervennlighet, både i form av systemoppbygning, gjennomført GUI, enkle men estetiske skjermbilder og stabilitet. Løsningen er bygget på åpne standarder og benytter moderne utviklingsverktøy i bunnen.

En rimelig KOSTRA løsning

Et av de største hindre for effektiv utbredelse av de nye løsningene er prislappen. KOSTRA berører i år både sikker og intern sone. Pga av kravet om skille mellom sikre og interne soner, må det installeres en løsning i begge sonene. Vår pris for EDI- og sikkerhetsprogramvaren er kr. 10.500 og inkluderer EDI-programvaren for begge sonene. Oppgraderingslisens for eksisterende brukere utgjør kr. 4.000. Vi har konkurransedyktige betingelser på alle faser av implementering.

En sikker KOSTRA løsning

Etrinell/CC’s KOSTRA løsning inkluderer en helautomatisk kommunikasjons-, sikkerhets- og EDI-modul som sikrer robust konvertering og overføring direkte til SSB. Løsningen krever ingen bruk av egen FMS (formidlingssentral) og er automatisk godkjent til bruk i samtlige kommuner.

Beredskap for endrede forutsetninger

Vår løsning er sammensatt av standard moduler for å kunne vokse i takt med kommunens behov. Dette betyr at kommunen på en enkel måte kan bygge ut sin løsning etter behov. Eksempler her er å automatisere forretningsprosesser som ordre og faktura. I tillegg kan det på en meget rask og enkel måte utvikles nye skjemaer for bruk i bygningsetater, skolesektoren og alle andre som har krav om innrapportering av data. Vi har sammen med Sem & Stenersen Prokom kompetanse og teknologier for Web, XML, digitale signaturer, databaseteknologi for lokale informasjontjenere etc.

Etrinell/CC’s løsning er bygget opp med en sterk beredskap for endringer i markedsmessige, teknologiske og regulative forutsetninger. Dette gir trygghet, fleksibilitet og handlingsfrihet.

Etrinell/CC – en ledende leverandør til det offentlige

Etrinell/CC har levert EDI, ELS, sikkerhets- og kommunikasjonstjenester i flere år og har vært pionér innen fremveksten av slike tjenester innenfor det offentlige. Vi har levert mer enn 1000 installasjoner innen offentlig sektor og har investert i nødvendig kompetanse rundt konsulentassistanse, opplæring og support for kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet. Sammen med Sem &  Stenersen Prokom sikrer denne kunnskapen deg

 • rask planlegging og igangsetting

 • høy driftsstabilitet, brukervennlighet og automatiseringsgrad

 • kompetent assistanse i alle faser av installasjon og drift

 • høy kvalitet på opplæring og support

Vi ser frem til å møte dere på presentasjonen i september og på våre kurssteder over hele landet i oktober/november (mer informasjon om dette følger senere).

Jeg vil ha mer informasjon