Innkalling til ordinær GF 4/5-2018

I tillegg til de ordinære GF sakene bes generalforsamling vedta utbytte på kr. 0,28 for året 2017, samt gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2,5 mill og kunne kjøpe inntil 4 mill egne aksjer.

Du finner innkallingen til GF 4/5-2018 under aksjonærinformasjon.