Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22/1-21

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling hvor det foreslås et tilleggsutbytte etter salg av Compello AS til Visma, på kr. 5,45.