Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 11/12-20

Styret ber om fullmakt til å kunne selge Compello AS for et beløp i intervallet 280-300 MNOK