Gjennomført emisjon i Etrinell

Ifm opsjonsprogrammet for nøkkelmedarbeidere i Compello ble det solgt 452.858 egne aksjer og utstedt 669.528 nye aksjer. Aksjene ble betalt med kr. 3,33 per stykk.

Første del av opsjonsprogrammet for nøkkelmedarbeidere i Compello utløp 31.januar 2015. Det ble tegnet 1.122.386 aksjer i morselskapet Etrinell. Etrinell solgte 452.858 egne aksjer og styret benyttet fullmakt av 28/6 2013 til å utstede de resterende 669.528 aksjene. Aksjene er betalt med kr. 3,33 per aksje. Totalt antall aksjer i Etrinell etter emisjonen er 41.659.639