GF beslutninger 4/4-22

Alle styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen besluttet at:

  • Det vil bli utbetalt et utbytte på kr. 0,77 per aksje.
  • Selskapet melder opphør og avvikles