Generalforsamlingens vedtak 22/3-17

I Etrinells ordinære generalforsamling 22/3-2017 ble det vedtatt å utbetale et utbytte på kr. 0,50 pr. aksje. Aksjen noteres ex utbytte fra og med 23/3-2017. Styrets anmodning om mandat til salg av alle aksjene i Compello AS ble frafalt da forhandlingene med kjøper var avsluttet uten resultat før avholdelse av generalforsamlingen. Øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.