Fusjon mellom Client Computing Europe og Compello Software

Styrene i Client Computing Europe ASA og Compello Software AS har inngått integrasjonsavtale for en fusjon der selskapene slår seg sammen for å danne et ledende norsk programvareselskap innen fakturabehandling og meldingsutveksling.

Det fusjonerte selskapet vil ha kapasitet til økt organisk vekst i Norge og i det europeiske markedet, samt finansiell styrke til å bli en ledende europeisk aktør innen elektronisk fakturahåndtering. Selskapet, med datterselskaper i Tyskland og Sverige, vil ha ca. 80 ansatte, en omsetning på over NOK 100 mill., samt en sterk og tilpasset balanse. Selskapets navn er ikke avklart, og det fusjonerte selskapet omtales derfor som Compello Client AS.

Jomfruelig marked
Norden har alltid vært tidlig ute som teknologisk spydspiss innenfor automatisering av faktura/ og meldingshåndtering. Client Computing Europe ASA og Compello Software AS har lang erfaring i disse markedene og har bygget opp betydelige markedsposisjoner. Det vil være et stort framtidig marked for å automatisere faktura- og meldingshåndtering i Europa. Ved å samle erfaring og ressurser vil Compello Client AS tilby et bredere spekter av standardiserte løsninger innenfor faktura- og meldingshåndtering. Selskapene har gjennom to tiår etablert spisskompetanse på disse områdene og vil jobbe med å gi enda bedre verdi til kunder og partnere. Et sterkere selskap med et større utviklingsmiljø vil ivareta flere av kundenes behov.

“Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for våre kunder ved å tilby enda bedre programvare som løser deres behov. Potensialet for å redusere papirflyt ved å automatisere med programvare er stort. Mange bedrifter vil kunne spare mye penger og tid, samtidig som de vil få bedre kontroll og oversikt. Et samlet miljø vil ha de beste forutsetningene for å levere bedre og rimeligere løsninger til markedet”, sier Gustav Line, administrerende direktør i Compello Software AS.

Fusjonen er et godt eksempel på at konsolidering i IT-bransjen åpner opp for nye løsninger og nye partnerskap.

“Compello Client AS blir en betydelig aktør i det norske markedet og en av våre viktigste partnere innen sitt område. Vi ser frem til et fortsatt tett samarbeid i et spennende marked i sterk vekst”, sier administrerende direktør Hege Skryseth i Microsoft Norge AS.

Bedre lønnsomhet og videreutvikling av løsningene
I den undertegnede integrasjonsavtalen foreslås at selskapets styre reflekterer den nye eiermessige fordelingen, og videre at Gustav Line, administrerende direktør i Compello Software AS, blir leder av det fusjonerte selskapet. Hovedkontoret til Compello Client AS vil ligge på Fornebu.

“Begge selskapene jobber innenfor beslektede områder med å automatisere inngående og utgående fakturaflyt for bedrifter og organisasjoner. Det er klare synergier innenfor områdene salg, administrasjon og utvikling. Det er en klar ambisjon at vi skal oppnå bedre lønnsomhet, slik at vi har muskler til å investere i enda bedre løsninger i tiden fremover. Et samlet fagmiljø vil gi kundene mer for pengene og løsninger som fungerer optimalt med deres eksisterende investeringer”, fortsetter Gustav Line.

Foreslått transaksjon
Begge selskapenes egenkapital er i fusjonen verdsatt til NOK 35,6 mill., hvilket gir en aksjekurs for Client Computing på NOK 33,00 pr. aksje og for Compello på NOK 35,72 pr. aksje. Compello-aksjen har i en periode vært omsatt på NOK 35 pr. aksje, mens Client-aksjen høsten 2010 ble omsatt i området NOK 26-28. Dette gir et bytteforhold der Compello-aksjonærene vil motta 1,0824 aksjer i Client Computing for hver aksje i Compello.

I forbindelse med fusjonen vil Client Computings hovedeier, Etrinell AS, konvertere NOK 3,3 mill. i gjeld til 100.000 aksjer på kurs 33,00, og det vil bli gjennomført en reparasjonsemisjon der aksjonærene i det fusjonerte selskapet gis anledning til å opprettholde sine eierandeler til samme kurs. Reparasjonsemisjonen vil kunne tilføre selskapet inntil ytterligere NOK 5,7 mill.
Den endelige fusjonsplanen planlegges undertegnet i mars 2011, etter at endelige årsregnskap for 2010 foreligger og gjensidige due diligence-gjennomgang er gjennomført. Fusjonsplanen vil deretter forelegges selskapenes generalforsamling for godkjenning. Den selskapsrettslige gjennomføring av fusjonen vil skje i 2. kvartal 2011.

Nøkkelfakta sammenslått selskap:
• Compello Client AS blir et av de største norske programvareselskapene og en betydelig europeisk aktør innen faktura- og meldingshåndtering for bedriftsmarkedet
• Compello Client AS får en proforma konsolidert omsetning i 2010 på ca. NOK 95 mill. og en proforma konsolidert EBITA i området NOK 8-9 mill. Selskapet vil ha god kontantstrøm og forventer god omsetningsvekst og betydelig resultatvekst for inneværende år
• Det fusjonerte selskapet vil ha en solid balanse tilpasset vekstmulighetene
• Compello Client AS vil være representert med egne selskaper i Norge, Sverige og Tyskland, og vil ha en god plattform for vekst i det europeiske markedet
• Compello Client AS med ca. 80 ansatte, vil ha mer enn 60 samarbeidspartnere og 7000 bedriftskunder i Europa
• Compello Client AS blir en av de største Microsoft Gold programvarehusene (ISV) i Norge

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med:
J. Arthur Olafsen, styreleder i Client Computing Europe ASA og Compello Software AS
Mob. Tlf: +47 948 45 050
e-post: arthur.olafsen@vestfoldnett.no

Gustav Line, adm. direktør, Compello Software AS
Mob.tlf.: 95 26 71 04
e-post: gustav.line@compello.no

Om Client Computing Europe ASA:
Client Computing konsernet dekker datterselskapene Client Computing Norway AS, Client Computing AB og Client Computing Germany GmbH. Client Computing er en ledende leverandør av løsninger og tjenester innen meldingsutveksling og administrasjon til det europeiske markedet, med over 15 års erfaring fra energibransjen innen EDIEL, elektronisk meldingsutveksling og efaktura. Client Computing har bedriftskunder innenfor privat og offentlig sektor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Tyskland, Østerrike, Belgia, Frankrike, Italia og Ungarn.

Om Compello Software AS:
Compello Software leverer programvare for dokumenthåndtering med spesiell fokus på dokumenter knyttet til innkjøps- og fakturabehandling.
50.000 mennesker benytter Compello til å ha oversikt og kontroll på inngående fakturaer. Compello Software har mer enn 50 partnere og 5000 kunder i Norge og har gjennom sin internasjonale løsning etablert kunder i 20 land. Selskapet har kontor på IT Fornebu.