Intensjonsavtale om salg av Compello GmbH

Compello GmbH er et heleid datterselskap av Compello AS som igjen er eid 100% av Etrinell AS. Intensjonsavtalen angir en selskapsverdi for Compello GmbH i intervallet USD 7,0 mill. til USD 8,3 mill. avhengig av virksomhetens omsetningsutvikling gjennom 2018.


Compello AS har gjennom de siste 6 måneder ført samtaler med et amerikansk EDI-selskap om Compellos tyske datterselskap. Med basis i dette arbeidet har styret i Compello AS inngått en intensjonsavtale om salg av samtlige aksjer i Compello GmbH.

Intensjonsavtalen gir den mulige kjøperen eksklusivitet frem til 20. juni 2018 og regulerer forhold som pris, earn-out, due diligence gjennomgang mv. Intensjonsavtalen angir en Selskapsverdi for Compello GmbH i intervallet USD 7,0 mill. til USD 8,3 mill. avhengig av virksomhetens omsetningsutvikling gjennom 2018. Det tyske datterselskapet hadde i 2017 en omsetning i overkant av NOK 35 mill. med et positivt resultat. En vekst i 2018 på 15% eller mer (= budsjett) vil kunne utløse den høye enden i verdiintervallet.

Et salg av Compello GmbH forutsetter bla. at partene blir enige om en endelig aksjekjøpsavtale, og det er således knyttet usikkerhet til om salget faktisk vil bli gjennomført, og på hvilke vilkår.

Oslo, 9. april 2018
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite