Generalforsamlingens vedtak 22/3-17

I Etrinells ordinære generalforsamling 22/3-2017 ble det vedtatt å utbetale et utbytte på kr. 0,50 pr. aksje. Aksjen noteres ex utbytte fra og med 23/3-2017. Styrets anmodning om mandat til salg av alle aksjene i Compello AS ble frafalt da forhandlingene med kjøper var avsluttet uten resultat før avholdelse av generalforsamlingen. Øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite