Intensjonsavtale om salg av Compello

Intensjonsavtalens angivelse av pris på aksjene i Compello AS impliserer en egenkapitalverdi i Etrinell AS i størrelsesorden NOK 275 mill.

Den 12. september 2016 meddelte styret i Etrinell AS at Alpha Corporate Finance var engasjert som rådgiver til styret for å vurdere alle strategiske og strukturelle muligheter for Etrinell AS, og da særskilt i forhold til datterselskapet Compello AS. Med basis i dette arbeidet har styret i Etrinell AS inngått en intensjonsavtale med en aktør om salg av samtlige aksjer i Compello AS. Intensjonsavtalen gir den mulige kjøperen eksklusivitet frem til 1. april 2017 og regulerer forhold som pris, due diligence gjennomgang mv. Intensjonsavtalens angivelse av pris på aksjene i Compello AS impliserer en egenkapitalverdi i Etrinell AS i størrelsesorden NOK 275 mill. Et salg av Compello AS forutsetter bla. at partene blir enige om en endelig aksjekjøpsavtale, og det er således knyttet usikkerhet til om salget vil finne sted, og på hvilke vilkår.

Oslo, 1. februar 2017
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite