Tildeling av opsjoner til ledende ansatte

Det ble tegnet 842.875 aksjer under opsjonsrettighetene. Etrinell eide 424.200 egne aksjer. Disse ble anvendt og solgt til de ansatte som deloppgjør for programmet. Resten av tegnede aksjer, 418.675 aksjer, blir utstedt basert på fullmakt gitt til selskapets styre om forhøyelse av aksjekapitalen.

Sentrale ansatte i Compello AS har hatt et opsjonsprogram knyttet til aksjer i Etrinell AS med innløsningsperiode i august 2016. Programmet var på totalt 1.119.875 aksjer hver pålydende kr. 0,25 til innløsningskurs kr. 3,60 pr. aksje. Samlet ble det tegnet 842.875 aksjer under opsjonsrettighetene.

Etrinell eide 424.200 egne aksjer. Disse ble anvendt og solgt til de ansatte som deloppgjør for programmet. Resten av tegnede aksjer, 418.675 aksjer, blir utstedt basert på fullmakt gitt til selskapets styre om forhøyelse av aksjekapitalen.

Dette gir en aksjekapitalforhøyelse på kr. 104.668,75 fra kr. 10.414.909,75 til kr. 10.519.578,50 fordelt på 42.078.314 aksjer. Overkursen på kr. 1.402.561,25 tillegges selskapets overkursfond.
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite