Innkalling GF for 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. juni 2015 Styret foreslår for generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på kr. 0,10 per aksje. Styret ber om fullmakt til å kjøpe inntil 4 mill egne aksjer. Styret ber om fullmakt til å kunne gjøre kapitalutvidelse på inntil 2,5 MNOK

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite