Ekstraordinær generalforsamling 11/3 2015

Innkallingen finner du under Aksjonærinformasjon

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite