Etrinell og Ufis Invest selger alle sine aksjer i Ufis Airport Solutions AS

Etrinell og Ufis Invest har solgt alle sine aksjer i Ufis Airport Solutions AS til Amadeus IT Group SA. Etrinell vil i første omgang motta ca kr. 27 mill for aksjene. En «Earn Out» opsjon samt oppløsning av garantier vil i beste fall tilføre Etrinell ytterligere kr. 10 mill i perioden fram til 2016.

Oslo, 24. januar 2014

Etrinell AS og Ufis Invest AS (100% eid av Etrinell) inngikk den 24. januar 2014 avtale om salg av sine aksjer i Ufis Airport Solutions AS («Ufis»). Transaksjonene skjer som ledd i salg av hele Ufis til internajonalt IT-selskap.

Avtalen innebærer et umiddelbart kontant oppgjør med tillegg av en justering ifm. revidert årsregnskap for 2013, en «Earn-out» del som knytter seg til oppnådd omsetning samlet for 2013 og 2014, samt at det er tilbakeholdt midler på en «escrow»-konto som sikkerhet for spesifiserte garantier som løper fram til 30.06.2015. Generelle og andre garantier har en totalramme på inntil 25% av transaksjonen og løper i 3 år (5 år for skattemessige forhold).

Etrinell og Ufis Invest vil umiddelbart motta samlet ca. kr. 27 mill. som oppgjør for sine aksjer og utestående mot Ufis. Maksimal potensiell utbetaling vil være ca. kr. 37 mil. Eventuelle tilleggsutbetalinger/tilbakebetalinger vil finne sted i form av en mindre justering i 2.kvartal 2014 (closing adjustments) og i hovedsak i 2. kvartal 2015 (earn-out/escrow).
Styret i Etrinell er meget tilfreds med så vel avtalen som seneste års håndtering og utvikling for våre engasjement i Ufis-selskapene. Styret vil foreslå for en ekstraordinær generalforsamling at det deles ut et utbytte ekstraordinært til aksjonærene i februar 2014.

For øvrig viser foreløpige tall for Compello AS at 2013 vil bli gjort opp med en omsetning på ca. 110 mill. og en kontantstrøm på linje med fjoråret, dvs. i overkant av kr. 20 mill. Styret vil i løpet av våren ta stilling til et eventuelt ordinært utbytte i tillegg. Denne vurderingen vil finne sted i lys av blant annet eventuelle ikke organiske vekstmuligheter for Compello.