Endringer på eiersiden og i styret

J. Arthur Olafsen selger sine aksjer i Etrinell og fratrer sine posisjoner i styrene i Etrinell og Compello

J. Arthur Olafsen, styremedlem i Etrinell AS og styreleder i datterselskapet Compello AS, har personlig og gjennom sitt selskap JAHO AS solgt alle sine aksjer i Etrinell. Olafsen fratrår samtidig sine styreverv i Etrinell og Compello.
Christian Syverstad, styreleder i Etrinell og styremedlem i Compello, er valgt til ny styreleder i Compello, mens Rudolf Galligani er valgt inn som nytt styremedlem i Compello. Galligani er også styremedlem i Etrinell.

Til sammen har Olafsen solgt 4.411.566 aksjer (10,5% eierandel) til kurs kr. 3,25 pr. aksje.
Christian Syverstad har gjennom sitt selskap Christian Syverstad AS kjøpt 560.000 aksjer, Rudolf Galligani gjennom Skyfri Holding AS og FA-Eiendom AS, har kjøpt samlet 2.475.783 aksjer, mens daglig leder i Etrinell Per Ole Johansen gjennom Viscaria AS har kjøpt 925.783 aksjer og Compellos Chief Tecnical Officer Torgeir Lyngstad har kjøpt 150.000 aksjer.
Galligani, Johansen og Syverstad, personlig og gjennom selskaper kontrollert av dem, eier etter dette hhv. 18,4%, 14,9% og 10,7% (tilsammen 44,0%). Torgeir Lyngstad eide ingen aksjer fra før, men har også en opsjon på kjøp av 500.000 aksjer til kurs kr. 3,00 pr. aksje.