Compello GmbH

 Vi viser til melding av 9. april der vi redegjorde for intensjonsavtale om salg av Compello GmbH til amerikanske interesser. Prosessen har tatt vesentlig lenger tid enn forutsatt, men Compello har nå inngått en muntlig avtale om salg av Compello GmbH. Avtalen innebærer at datterselskapet vil bli solgt til en avtalt fast pris på USD 7,28 mill. ved skriftlig avtaleinngåelse (SPA) og at denne dato skal være 30. september. Om enn utarbeidelse av aksjekjøpsavtalen vurderes å være en formalitet så understrekes at ingen ting er endelig før slik er signert.