Avholdt GF 28/6-21

Alle styrets forslag til ordinær GF, ble enstemmig godkjent.