Avholdt generalforsamling for 2018

Alle styrets forslag til vedtak ble vedtatt.