Avholdt generalforsamling 4. mai 2018

I årets generalforsamling var 52,4% av selskapets utestående aksjer representert. Alle styrets foreslåtte vedtak ble vedtatt, der i blant aksjeutbytte på kr. 0,28 per aksje. Aksjen noteres eks utbytte fra 7/5-2018.