Et samarbeid med Client Computing gjør at din databehandling blir akkurat så knirkefri som du drømmer om. Ved å forene din kunnskap med vår skaper vi flyt i systemene og gir deg tilgang til den nye teknologiske virkeligheten

.

Vår kapasitet, vår kompetanse og våre løsninger gjør at du raskt og enkelt kan være på banen med automatisert, elektronisk handel. Tar du i bruk ASP (Application Service Provider) slik Client har utviklet det, vil du til enhver tid kunne opptre med skjerpet og oppdatert konkurransekraft. Dine programmer kjøres over datalinjer – og drift, vedlikehold og oppgradering besørges av oss

Skjermbildet blir som før, og løsningen stiller små krav til utstyr. Stort sett kan du bruke det du har mye lenger enn enkelte prøver å innbille deg. 

       Vi regner med at du har et datasystem som gjør jobben, selv om det krever endel ressurser å holde det gående. Men hvor lenge? Før eller siden må det oppgraderes til å håndtere e-handel og andre funksjoner som utviklingen stiller til din rådighet. 

Å utvikle effektive systemer til å håndtere din e-handel eller gå over til ASP kan gjøres i ett eller flere sprang. La oss ta en titt på din organisasjon og se hva du trenger og hva du ikke trenger. Hva bør du kjøre hos oss og hva bør du fortsatt drive selv? Svaret finner vi ut sammen, slik at dine løsninger blir både bedre, rimeligere og sikrere enn dem du har i dag. 

Som uavhengig leverandør av ASP-tjeneste med bred kompetanse innen e-handel gir Client deg en stor frihet. Og grunnlag for å velge de enkleste løsningene i en jungel av tilbud.  

Client Computing kjører stort sett alle programmer, det være seg; Regnskapssystemer, Lønnssystemer, ERP – systemer (Enterprice Resource Planning), MPS – systemer (Material og Produksjons Styring), CRM – systemer (Customer Relationship Management) og Kontorstøttesystemer. Det eneste kritteriet er at disse er på 32 – bits format.  

Microsoft Office                                                        Word                                                                  Excel                                                             Powerpoint                                                           Access                                                        MSProject                                                                   

Mail/Internett
MsExchange
Internet Explorer                                                Outlook                                                                 

Superoffice eller tilsvarende CRM System                  SAP                                                                   Huldt&Lillevik                                                       System4                                                              ErgoSoft                                                             UniMicro                                                               SQL-baser