Vi har ingen ambisjoner om å bli størst på ASP markedet i Europa, men å bli best, sier administrerende direktør, Henrik Lindblad, i databedriften Client Computing

I et lite sjøhus langt ute på det forblåste Karmøylandet holder Client Computing til. Det vil si i dag er det vel bare et lite avdelingskontor (selskapet er i dag etablert med kontorer i Oslo, Stockholm og København). Men det var her det startet for to og et halvt år siden. Fire industribedrifter på Hauglandet i Nord Rogaland fant ut at de skulle danne et ”spleiselag” for innkjøp av programvare og ikke minst drifting av datautstyret.

 I stedet for at hver bedrift shoppet inn dyrt utstyr og ansatte personer se på at utstyret til enhver tid virket, gikk de sammen og dannet selskapet Bedrifts IT senteret AS (Bits). Da ryktene om IT samarbeidet begynte å gå, hengte flere bedrifter seg på og selskapet vokste. På under to år fikk Bits over 200 brukere både op, plattformer i Nordsjøen og på fastlandet. De færreste hadde hørt ordet ASP, og Telecomputing var så vidt begynt å røre på seg.

Mens Bits AS satt med fagkunnskaper og verdifulle kundekontrakter, satt radarparet Aril Resen og Sverre Fjeldheim med kapital og en ide om å starte en konkurrent til Telecomputing. De hadde knapt nok hatt tid til å registrere Client Computing i mars 1999 før de satte seg på flyet til Karmøy og startet forhandlinger med Bits om fusjon. Det ville være bedre å slå seg sammen med et ASP selskap som hadde kunder og lang erfaring enn å starte fra bunnen selv. Og før det var blitt sommer, var de to selskapene slått sammen.

Mens avdelingen på Karmøy fortsatte med det de kunne best, tok Resen og Fjeldheim kontakt med potensielle investorer og skaffet større kapitalgrunnlag. Jan Haudemann Andersen er i dag selskapets største eier, med 25 prosent av aksjene, mens som nummer tre og seks på listen finner vi kjente investornavn som Øistein Stray Spetalen og Torstein Tvenge.

Client Computing har vært igjennom to kapitalutvidelser siden fusjonen med Bits og fått inn i alt 140 millioner kroner. Den siste emisjonen var op hele 100 millioner kroner til kurs 45 kroner, noe som priset selskapet til 990 millioner kroner. Da er samtlige opsjoner og fremtidige tegningsrettigheter tatt med. Som alle andre teknologiselskaper i det unoterte markedet har også Client Computing fått føle markedskreftenes frie spill. I skrivende stund omsettes Client aksjen på 24 kroner, hvilket priser selskapet til 528 millioner kroner. Det er ca en tiendepart av dagens verdi på Telecomputing.

Overskudd fra 2002

I tilegg til at Client i dag har solid erfaring både gjennom mange brukere og et stort antall kunder, har selskapet en erfaren ledelse både i administrasjon og ikke minst i styret. Henrik Lindblad begynte som administrerende direktør i Client fra 1. Januar i år. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i programvarehuset i Getronics TeamWide (ex Ark) og har ledererfaring både fra IT og telebransjen. Styret i Client er topptungt representert ved tidligere Tomra sjef, Svein Jacobsen, som styreformann. Som styremedlemmer finner vi blant annet Jan Erik Standahl (ex konsernsjef i Ark ASA), Øistein Stray Spetalen og Aril Resen.

Like etter at emisjonen var over, ble det kjent at Client Computing fusjonerte med IT konsulentselskapet Etrinell AS i Oslo. Selskapet, som ble etablert så langt tilbake som i 1984, hadde 66 ansatte med datterselskaper i både Sverige og Danmark. Etrinell har blant annet stor kompetanse på tekniske løsninger innen elektronisk handel og hadde over 2500 bedriftskunder på fusjonstidspunktet. Mange av disse kundene hadde etterspurt ASP løsning hos  Etrinell. De to selskapene passet derfor sammen som for i hose, eller skal man si som hånd i hanske.

Mens hovedkonkurrenten i Telecomputing stamper i motsjø og strever med å få inn nye kunder, har Client Computing i dag nærmere 200 brukere pluss potensialet som ligger i kundemassen. Henrik Lindblad satser imidlertid ikke på å etablere seg i USA med det aller første.

          Vårt første mål er å bli ledende i Skandinavia innen 12 til 18 måneder. Deretter tar vi for oss Europa. Så får vi se om det er aktuelt å etablere seg i det amerikanske markedet. 

          Hvorfor ikke USA med en gang, slik Telecomputing har gjort? Er det ikke der det store markedet ligger

          Potensialet i Europa er stort nok for oss. Vi vil heller bli gode og store i Europa og heller forsøke å skaffe oss en alliansepartner i USA når den tid kommer.

          Hvor stor omsetning regner du med at Client vil ha i løpet av inneværende år?

          Med den kundemassen vi har i dag planlegger vi i år en omsetning på rundt 110 millioner kroner. Vi har imidlertid store vekstplaner og tror at selskapet i løpet av 2002 har en omsetning på over en halv milliard kroner.

          Har dere planer om å tjene penger også?

          I år skal vi innta posisjoner og drive med oppkjøp, så i år vil vi tape penger. Vi regner med å kunne være i balanse fra neste år, og i 2002 skal vi tjene penger.

          Hvilke marginer snakker vi om da?

          Innenfor ASP bør vi klare et sted mellom 10 og 20 prosent, mens rene konsulenttjenester tradisjonell ligger opp mot 10 prosent, sier Lindblad.

Bra Kjøp

Client skal altså ikke bare satse på rene ASP løsninger. Med den store kompetansen selskapet er i besittelse av etter overtagelsen av Etrinell, skal Client også ut i markedet og tilby konsulenttjenester og elektroniske handelsløsninger/netthandelsløsninger. Selskapet skal også tilby å drifte Internett tjenester og web sider for bedrifter.

Client satser på å øke sin omsetning gjennom både egen vekst og oppkjøp av konkurrenter. Selskaper sitter i dag med 140 millioner på bok, og Lindblad tror ikke det blir behov for ytterlige kapitalutvidelser med det første. Eventuelle oppkjøp slik tilfellet var med Etrinell, bli i all hovedsak betalt i form av aksjer. Og hvis alt går etter planen, vil Client om ett års tid bli børsnotert.

Hvis du har tro på ASP markedet og skal velge et selskap med potensial, kan Client Computing være et bra kjøp. De har mange brukere, de har stor kundedatabase, de har en bra ledelse, både i administrasjon og i styret, som har store ambisjoner på selskapets vegne.

Kapital nr. 7/2000