Etrinell/Client Computing er godkjent som hovedleverandører av KOSTRA:

Etrinell/Client Computing er godkjent som hovedleverandører av årets KOSTRA løsning under Forvaltningsnettsamarbeidet. For rapporteringsåret 2000 skal 112 nye kommuner og 2 nye fylker (Møre og Romsdal og Hedmark) opp, slik at antallet deltakere blir 227 kommuner og fylkeskommuner. Den største utfordringen blir at alle sensitive data i motsetning til tidligere skal rapporteres elektronisk. Dette stiller nye krav til både avsendere og datamottaket i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etrinell/ Client Computing var den første leverandøren som klarte å sende en korrekt kryptert og konvertert barnevernsfil til SSB innen testfristen som utgikk i forrige uke.

Etrinell/Client Computing leverte i fjor en KOSTRA løsning med velfungerende teknisk integrasjon mot FormFlow fra Sem & Stenersen Prokom. Nå intensiveres dette samarbeidet ytterligere. De tyngste og mest erfarne kompetansemiljøene for elektronisk skjemahåndtering, dokumentutveksling og meldingskryptering innenfor offentlig virksomhet, står nå samlet bak KOSTRA 2000 rapporteringen.