IT-mangel kan løses ved outsourcing

Det er stor mangel på IT-kompetanse i Norge. Og verre skal det bli, viser beregninger foretatt av Handelshøyskolen BI. Den knallharde konkurransen bedrifter imellom om de beste IT-hodene, driver kostnadene i været. Alternativet til å være med på denne kostnadsspiralen er å outsource store deler av IT-virksomheten til et ASP-selskap. (Service Application Provider). Men da må næringslivet være trygg på at bedriftenes konkurransekritiske IT-systemer blir ivaretatt på en sikker og stabil måte.

I kampen om de beste IT-hodene er det sannsynlig at bedrifter som ikke tilbyr faglig utviklende miljøer ikke vil kunne tiltrekke seg de beste kandidatene. I Norge alene vil vi ha behov for 12000 nye IT-hoder hvert år de neste tre årene for å holde tritt med den europeiske utviklingen, viser beregninger foretatt av Handelshøyskolen BI. Beregningene som ble publisert i begynnelsen av mai støtter opp om andre undersøkelser, og var neppe noen overraskelse for dem med ansvaret for bemanninger i IT-avdelinger i det offentlige og private. Med et slikt underskudd på dataeksperter, er det gitt at mange private og offentlige virksomheter som ikke er konkurransedyktige må nøye seg med annenrangs kompetanse i fremtiden. Det er et faktum, og ikke et forsøk i å male fanden på veggen.

ASP leverandørene kombinerer programvare, maskinvare og nettverksteknologi, og tilbyr tjenestebaserte applikasjoner som alternativ til drifting av egen IT-virksomhet. ASP skal ikke her lanseres som den eneste løsningen på manglende kompetent arbeidskraft innenfor IT-sektoren som helhet. Men fjerndrift av IT-løsninger er like fullt et alternativ som vil gi mange virksomheter bedre og mer stabile løsninger. I tillegg kommer rene kostnadsbesparelser.

Mer enn applikasjonsleie

Som for de fleste nyvinninger, skepsisen til ASP er foreløpig stor. Mange tror ikke ASP-leverandørene når de sier bedriften kan oppnå lavere kostnadsstruktur ved outsourcing enn ved tradisjonelle løsninger. Svært få bedrifter har imidlertid fullstendig oversikt over totale kostnader ved egne PC-nettverk, og ville nok bli ubehagelig overrasket om de summerte samtlige kostnadsaspekter. Gartner Group har gjort flere undersøkelser for å estimere bedrifters faktiske IT-kostnader, og har kommet til at totale kostnader ved et middeles stor PC-nettverk kan komme opp i 70.000 kroner per bruker. Da er plunder og heft og tap arbeidskapasitet i den forbindelse tatt med. Disse kostnadene vil i snitt kunne reduseres til det halve ved outsourcing, mener analyseselskapet.

Utfordringen forsterkes ved at bedriftene nå står foran viktige, og til dels betydelige investeringer i ny teknologi og tilhørende kompetanse for å etablere sin virksomhet på nettet. Ifølge Gartner Group vil en ASP-løsning være den raskeste og mest kostnadseffektive veien for å realisere dette. Her estimeres de direkte kostnadsbesparelsene til mellom 35 og 55 prosent.

Det blir likevel feil å se på lønnsomheten i å sette vekk IT-funksjonen i et slikt perspektiv alene. IT-løsningene er blitt mer forretningskritiske enn noensinne. For å betro andre sine IT-systemer og data, må man også være overbevist om at sikkerheten blir ivaretatt. Denne oppgaven har bransjen tydeligvis ikke evnet bevise at den kontrollerer – fortsatt finnes det IT-journalister og andre som uten videre sammenligner dagens ASP-leverandører med 80-tallets driftssentraler. Den gangen opplevet brukerne linjeproblemer, lite fleksible løsninger og kapasitetsproblemer. Men en seriøs aktør i dagens ASP-marked er langt mer enn en utleier av applikasjoner. Gjennom egen konsulentvirksomhet, etablerte partnermodeller og strategiske allianser, tilbyr dagens leverandører kompetanse, leveringsevne og servicefunksjoner innenfor hele verdikjeden. Ansvaret er ASP-leverandørenes i hele verdikjeden, og brukeren skal kunne kreve garantier i alle ledd. Resultatet er at de fleste får en løsning som er mer stabil enn det bedriften har vært i stand til å opprettholde ved egen drifting. Å bevise dette overfor kundene, blir bransjens viktigste oppgaver i tiden som kommer.

Vær kritisk i valget

Det er arkitekturen i en ASP-ers tjenestetilbud, som analysebyråene mener blir viktigst for å levere markedet optimale ASP-produkter. IT-avdelinger som ikke lenger makter å følge med i utviklingen trenger mer en rimelig programvare – de trenger kompetanse. Ikke minst gjelder dette når bedriftene ønsker å nå sine kunder og samarbeidspartnere over internett heller enn via telefon og personlig kontakt.

Analyseselskaper mener markedet for ASP-tjenester vil vokse med nærmere 90 prosent hvert år frem til 2003. Da estimeres omsetningen i det europeiske markedet til totalt 7,2 milliarder dollar, mens omsetningen i det amerikanske markedet estimeres til 9,8 milliarder dollar. Det er liten grunn til å tro at det norske markedet ikke skulle ha samme veksttakt som Europa for øvrig. Snarere raskere, sett med henblikk på internettpenetrasjonen.

I et umodent marked med slike vekstanslag, er det dessverre slik at det vokser frem leverandører som ikke er i stand til å levere driftshåndtering med et tilstrekkelig kvalitetsnivå.

Hva skal så til for inngå et langvarig og lykkelig forhold mellom ASP-leverandøren og kunden? Det er viktig å se på hvilke tjenester bedriften har behov for, og å finne en leverandør som matcher disse. Tjenestene må være bundet opp med serviceavtaler og leveringsgarantier, som gir nødvendig grad av sikkerhet og stabilitet for bedriften. Klare avtaler med grenser for ansvar, oppetid og support bør være en selvfølge i ethvert forhold mellom leverandør og bruker.

Henrik Lindblad,

Adm. direktør i Client Computing