Styrker elektronisk handel  innenfor kommunalsektor

80 nye kommuner til Client Computing

Kommuner og fylkeskommuner i Norge har nå valgt sin KOSTRA leverandør for i år. Client Computing ble valgt av 80 kommuner. Dette gjør Client til en stor e- business aktør i kommunemarkedet.

Client Computing Norge AS var en av to som ble valgt som hovedleverandører av årets KOSTRA løsning.  Av 150 nye kommuner som skal opp for rapporteringsåret 2000, ble Client  valgt av over halvparten.

KOSTRA løsningen er en løsning for innrapportering av kommunens virksomhetsdata til Statistisk Sentralbyrå. Client var den første leverandøren som klarte å sende en korrekt kryptert og konvertert barnevernsfil til SSB. Client  var også en av få som også ble godkjent leverandør i fjor, men da i regi av Etrinell som nettopp har vært spesialister på e-business og elektronisk data (dokument) overføring siden 1984.

”Vi har nok en gang bevist at vi er helt i ledersjiktet når det gjelder elektronisk handel og data overføring. Våre løsninger tar hensyn til den ekstremt strenge sikkerheten som må til ved overføringer av konfidensielle og svært sårbar informasjon. Vi er svært fornøyd med dette resultatet og gleder oss til neste år, da de siste kommunene og fylkeskommunen skal velge leverandør til sin KOSTRA rapportering”, sier KOSTRA ansvarlig Asgeir Eliassen og Monica Wernersen.

Flere kommuner har i tillegg til KOSTRA nå store planer for E-handel, elektroniske markedsplasser, dokumenthåndtering og fakta-datavarehus, også kjent som Lokal InformasjonsTjener. Samtidig skal dette driftes og sikres mot innsyn. Client er allerede forespurt om å levere slike løsninger til flere.

Client Computing er et ledende norsk IT-konsulent og tjenesteselskap med kompetanse og løsninger innenfor e-business, tele- og dataintegrasjon. Selskapet tilbyr rådgivning, design, utvikling, løsninger og ASP-tjenester (Application Service Provider) innenfor disse områdene. Selskapet ble etablert i 1999, men har erfaring med leveranse av sikre e-handelsløsninger bl.a. helt tilbake fra 1984 gjennom oppkjøpet av IT-konsulentselskapet Etrinell. Selskapet har 130 ansatte med hovedkontor i Oslo. I tillegg har selskapet virksomheter i Sverige og Danmark.