Client Computing ASA og Etrinell  ASA fusjonerer:

Skaper nytt, internasjonalt tjenestetilbud!
ASP-leverandører Client Computing ASA og  E-handelspesialisten Etrinell ASA slår seg sammen. Det er klart etter at styrene i de respektive selskapene nylig har gitt klarsignal til fusjon. Det nye konsernet vil konkurrere på det europeiske markedet med et hypermoderne ASP-tilbud basert på Etrinells velrenommerte e-handelsløsninger. 

Et ledende ASP-selskap
Client Computing er i dag en ASP (ASP betyr som kjent "application service provider", et tilbud som gjør det mulig for bedrifter å leie tjenester i stedet for å selv anskaffe kostbare forretningsapplikasjoner.) med over to års erfaring på fjerndrift og nettbasert programvaretilbud basert på åpen Citrix Metaframe teknologi. Etrinell har siden 1984 levert løsninger og kompetanse innen elektronisk informasjonsutveksling (EDI) til over 1700 private og offentlige virksomheter. Selskapet er i dag en betydelig leverandør av sikre elektronisk-handelsløsninger og tjenester. Det fusjonerte selskapet vil med dette bli et ledende ASP-selskap i markedet for e-business løsninger og tjenester. Det samlede selskapet vil fra starten ha mer en 70 ansatte, hvorav ca 50 konsulenter innen områdene elektronisk handel, drift, programvareintegrasjon, sikkerhet, kommunikasjon (XML/EDI) og nettverk. Selskapet vil være lokalisert i Norge, Sverige og Danmark, og vil i år omsette for ca NOK 110 mill. Navnet på selskapet vil være Client Computing, og fremstå som en "full-service" ASP innen e-business med fokus på sikkerhet.

Stort behov for avanserte løsninger
Det er etter hvert blitt stor etterspørsel når det gjelder outsourcing av business-to-business applikasjoner, både når det gjelder installering og drift. Det meste av det som finnes av ASP-tilbud i dag er basert på de vanligste programmene av typen Office og tilsvarende. Vi er imidlertid blitt mer og mer overbevist om at det finnes et stort behov for et tilsvarende tilbud når det gjelder mer avanserte og spesialiserte forretningsapplikasjoner, ikke minst på området elektronisk dokumentutveksling,  forteller Per Ole Johansen.

Fusjonen gir muskler
Jan Henrik Lindblad, som i dag er adm.direktør for Client Computing, vil tiltre som leder for det fusjonerte selskapet. Per Ole Johansen, hovedaksjonær og adm. direktør i Etrinell, vil inngå i selskapets nye konsernledelse som direktør for teknologi og tjenester, og samtidig sitte i selskapets styre. I forbindelse med fusjonen er det også gjennomført en emisjon på NOK 100 mill på kurs NOK 45 pr. aksje. Denne kapitaltilførslen, som kommer i tillegg til tidligere emisjoner i de to selskaper, gjør at Client Computing nå står godt rustet til å gjennomføre sin vekststategi i tiden fremover.
Selskapet strategi er å bygge opp virksomheten til å bli ledende i Europa på sitt område, og innen 12 måneder være notert på Oslo- eller annen Europeisk børs. Fusjonen ble vedtatt i de to selskapenes generalforsamling 22. mars i år.