Avholdt GF 28/6-21

Alle styrets forslag til ordinær GF, ble enstemmig godkjent.

 
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite