Innkalling til ordinær generalforsamling 28/6-21

Det innkalles til ordinær generalforsamling 21/6-21. Styret anbefaler utbetaling av utbytte på kr. 0,33

 
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite