Vedtak i ekstraordinær generalforsamling 22/1-21

Alle styrets forslag i ekstraordinær generalforsamling 22/1-21 ble enstemmig vedtatt. Ett av vedtakene er at det utbetales et ekstraordinært utbytte på kr. 5,45. Aksjen noteres ex utbytte fra og med 23/1-21.

 
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite