Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22/1-21

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling hvor det foreslås et tilleggsutbytte etter salg av Compello AS til Visma, på kr. 5,45.

 
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite