Compello AS solgt til Visma

 

Compello AS solgt til Visma
Styret i Etrinell har inngått en kjøps- og salgskontrakt (SPA) med Visma om overtagelse av datterselskapet Compello AS. Avtalens verdi ligger innenfor den fullmakten styret i Etrinell ble gitt i ekstraordinær generalforsamling den 11. desember 2020. Avtalen inneholder for øvrig sedvanlige forhold og garantier som i hovedsak løper i 15 mnd. fra avtaleinngåelse. 15% av avtalens verdi er tilbakeholdt som en selgerkreditt som fungerer som sikkerhet for avgitte garantier.
Styret i Etrinell planlegger å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling ultimo januar 2021 der det vil bli fremmet forslag til disponering av mottatte midler. Det vil bli utarbeidet en revidert mellombalanse pr. 31.12.20 som grunnlag for forslagene.

22.12.20
Styret i Etrinell AS
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite