Vedtak i ekstraordinær generalforsamling 11/12-20

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Etrinell AS 11/12-20 ga enstemmig styret fullmakt til å selge datterselskapet Compello AS for en pris i intervallet 280-300 MNOK.

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite