Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 11/12-20

Styret ber om fullmakt til å kunne selge Compello AS for et beløp i intervallet 280-300 MNOK

 
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite