Avholdt generalforsamling 4. mai 2018

 

I årets generalforsamling var 52,4% av selskapets utestående aksjer representert. Alle styrets foreslåtte vedtak ble vedtatt, der i blant aksjeutbytte på kr. 0,28 per aksje. Aksjen noteres eks utbytte fra 7/5-2018.
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite