Aksjeutbytte for 2015

Generalforsamlingen besluttet 26/4-2016 å dele ut et utbytte på kr. 0,50 per aksje. Utbetalingsdato er 6/5-2016.

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite