Ekstraordinær generalforsamling 28/6-13

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil behandle: 1. Nytt punkt i selskapets vedtekter om elektronisk kommunikasjon med aksjeeierne. 2. Ekstraordinært utbytte på kr. 0,15. 3. Aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ifm opsjoner til ansatte.

 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell 28/6-13
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Besøksadresse: Huitfeldtsgate 49, 0253 Oslo, Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite