Styrker konsulentvirksomheten innenfor tele- og datakommunikasjon

Client Computing overtar Telesafe Consulting og Engineering

Client Computing ASA har inngått avtale med Telesafe AS om kjøp av Telesafe Consulting og Telesafe Engineering med overtagelse per 1. september. De to enhetene slåes sammen til Telesafe Consulting AS og representerer til sammen 19 høyt kvalifiserte konsulenter. Prisen for selskapet er avtalt til 24 mill hvorav 5 mill i aksjer. Selskapet inngår som en  ny og vesentlig forretningsenhet i Client Computing ASA  og tilfører Client Computing markedsledende kompetanse innenfor integrasjon av it- og telekommunikasjonsløsninger. Client Computing vil etter overtagelsen av Telesafe Consulting AS består av 130 medarbeidere hvorav konsulentvirksomheten utgjør over 70 utfakturerbare konsulenter.  Rådgivning, design, løsninger og drift av sikre  B2B løsninger er konsernets fokuserte virksomhetsområde.

Telesafe Consulting er et velrenommert konsulentselskap innenfor tele- og datakommunikasjon, mens Telesafe Engineering leverer nøkkelferdige kommunikasjonssystemer spesielt rettet mot oljebransjen. Enhetene hadde til sammen omsetning på 24 millioner i 1999. Resultatet ble 3,9 millioner kroner. Produktvirksomheten i Telesafe AS omfattes ikke av avtalen og fortsetter som tidligere.

Telesafe har 25 års erfaring i bransjen hvor konsulentstaben på 19 personer har utdannelse på universitets-/høyskolenivå innen IKT, informatikk, ingeniør- og økonomifag. Gjennomsnittlig yrkeserfaring er mellom 10 og 12 år og oppdragene kjennetegnes av langsiktighet og kvalitet. Telesafe konsulentene er etterspurt i markedet og har solid ordremasse inn i år 2001.

Telesafe Consulting har hatt oppdrag for en rekke store bedrifter og offentlige etater og har blant annet bistått Telenor Nextra med sin tjenesteutvikling  og arbeider nå også med innføringen av en landsdekkende kommunikasjonsløsning for Skatteetaten. Blant Telesafe Engineering sine oppdrag er leveringen av et komplett nett for tele, data og underholdning til Snorre B-plattformen.

”Overtagelse av Telesafe Consulting og Telesafe Engineering sikrer oss noen av Norges dyktigste konsulenter innenfor tele- og dataintegrasjon. Client Computing kompletterer  med dette den verdikjede av kompetanse og tjenester vi startet med å bygge i januar. Med Telesafe Consulting på laget bør Client Computing bli en av markedets mest  attraktive leverandører av komplette og sikre B2B løsninger”, sier konsernsjef Henrik Lindblad i Client Computing.

”Client Computing er et IT-konsulentselskap med en strategisk ambisjon som passer godt sammen med vår egen. Utviklingen går i retning av at data og telekommunikasjon sees i sammenheng med e-businessløsninger, og dette vil vi nå være en styrket del av. Vi ser derfor et betydelig vekstpotensiale i en sammenslåing med Client Computing,” uttaler administrerende direktør Trond Ericson i Telesafe Consulting AS.

Client Computing er et ledende norsk IT-konsulent og tjenesteselskap med kompetanse og løsninger innenfor e-business, tele- og dataintegrasjon. Selskapet tilbyr rådgivning, design, utvikling, løsninger og ASP-tjenester (Application Service Provider) innenfor disse områdene. Selskapet ble etablert i 1999, men har erfaring med leveranse av sikre e-handelsløsninger bl.a. helt tilbake fra 1984 gjennom oppkjøpet av IT-konsulentselskapet Etrinell. Selskapet har 130 ansatte med hovedkontor i Oslo. I tillegg har selskapet virksomheter i Sverige og Danmark.

Kontaktpersoner;

Konsernsjef Henrik Lindblad, Client Computing ASA                                        tlf. 23 00 55 00     Administrerende direktør Trond Ericson , Telesafe Consulting AS                      tlf. 66 76 06 00       Daglig leder Jostein Torp, Telesafe AS                                                            tlf. 66 76 06 00