Client Computing overtar Partner Solutions

Client Computing ASA har inngått en avtale om overtagelse av utviklingsselskapet Partner Solutions as. Oppkjøpet styrker ytterligere Client Computings posisjon som en ledende leverandør av ASP-baserte e-handelsløsninger.

Partner Solutions, som har kontor på Høvik utenfor Oslo, har spesialisert seg på avanserte e-businessløsninger for kunder som blant andre Deloitte & Touche, Posten, Norges Forskningsråd og Forsvaret. Selskapet utvikler og implementerer forretningskritiske løsninger der bransjestandarder innenfor serverprodukter og verktøyvalg kombineres med forretningsforståelse og ”state-of-the-art” web-teknologi..

Client Computing fokuserer på å levere ASP-løsninger for e-handel. Selskapet fusjonerte tidligere i år med e-handelsselskapet Etrinell. Client inngikk også før påske i år en samarbeidsavtale med Computer Associates (CA) som blant annet sikrer selskapets løsninger maksimal driftssikkerhet.

”Oppkjøpet av Partner Solutions er et ledd i vår strategi for å kunne tilby markedet komplette business-to-business e-handelsløsninger. Partner Solution supplerer Client Computings kompetanse på flere områder og er dermed viktig for å kunne etablere hele verdikjeden for kundene”, sier adm. direktør Henrik Lindblad i Client Computing.

”Alle løsninger Partner Solutions designer, utvikler og implementerer er klargjort for drift i ASP-miljø. Client Computing passer derfor meget godt for våre konsepter. I tillegg har de ledende kompetanse og sterke produkter på EDI og XML, som vi ser som essensielle komponenter i e-businessløsninger”, sier daglig leder Erik Westnes i Partner Solutions.

Partner Solutions har seks ansatte og forventer i år en omsetning på fem millioner kroner. Selskapet har eksistert i halvannet år. Oppgjøret for kjøpet vil delvis skje i kontanter og delvis i Client Computing-aksjer.