Først med EDI på ASP-plattform

Handelspartneren Edium satser offensivt                                                                        ”Vi var ute etter en bedrift som kunne håndtere og forstå seg på både internett-teknologi og tradisjonell handel. God  kompetanse på EDI og XML var en forutsetning for oss da vi skulle velge leverandør. Vi fant fort ut at det var svært få som hadde den riktige kompetansen. Det var faktisk ingen andre i markedet enn Client Computing som kunne tilby det vi hadde behov for”

Det hevder leder og partner Stig Sætre i den temmelige nystartede konsulentbedriften Edium, som har lagt ubeskjedne og ambisiøse planer. 5-mannsbedriften holder kort og godt på med å utvikle den mest kostnadseffektive e-handelsplassen på markedet. Spissteknologi, kombinert med driftssikre og prisgunstige løsninger er naturligvis noen av stikkordene.

”Vi har selv litt erfaring med EDI, og fant ut på et tidlig stadium at de andre aktørene ble for lette. Vi ønsket å skaffe oss en leverandør som kunne ta på seg hele ansvaret med å drifte løsningen. Kombinasjonen av kunnskapen om EDI/XML og ASP gjordet Client Computing til den rette for oss, sier Sætre”

Skreddersydd e-markedsplass                                                                                     Edium AS har valgt en offensiv strategi. Formålet er å drifte innkjøpsprosessen for store og mellom store bedrifter gjennom utvikling og drift av markedets mest kostnadseffektive e-markedsplass, administrasjon av innkjøpsprosessen for kundenes egenforhandlede produkter, i tillegg til å forhandle konkurransedyktige priser på vegne av samlet kundemasse innen ikke strategiske varegrupper.

”Vår strategi skal sikre kundene vesentlige besparelser i administrative rutiner ved markedets mest kostnadseffektive ordre- og fakturarutiner. Gjennom samarbeidet med Client Computing vil Edium tilby kundene mulighet til å tilknytte alle leverandører til driftsikkerhet uten investeringer i egen maskinpark” sier Sætre, og forteller at Edium vil tilby sine kunder en skreddersydd, internettbasert innkjøpsportal. Portalen kan inneholde alle typer produkter og gjør en til en kommunikasjon mellom kunde og leverandør overflødig. Edium vil videre tilby de nødvendige logistikktjenester for å transportere varer direkte fra selger til kjøper gjennom valgte partnere.

Enkelt og funksjonelt                                                                                                   Med en nye tjenesten vil Ediums kunder enkelt kunne regulere varetilgangen for hver bruker i bedriften. På lik linje med ordinære innkjøpssystemer, kan kunden selv vedlikeholde brukerinformasjonen, men et brukervennlig grensesnitt medfører at administrasjonen ikke krever spesiell IT-kompetanse. Det vil ikke stilles tekniske krav til verken kunder eller leverandørensom er tilknyttet markedsplassen, utover tilgangen til Internett. Gjennom samarbeidet med Client Computing kan kundene i tillegg unngå betydelige investeringer i egne innkjøpssystemer og maskinpark. For brukerne vil det også være en  betydelig fordel at de vil kunne utnytte egne systemer, ved bruk av automatiserte kommunikasjonsløsninger.

”Vi har lagt vekt på å gjøre denne tjenesten så enkel og hurtig som mulig. Den vil ikke overlesses med fancy bilder og tekst som blinker. Enkelt oppsett som gir en funksjonell forklaring på hva som finnes, til hvilke priser og hva som er tilgjengelig, mener vi vil gagne brukerne best”

Skreddersydd oppsett                                                                                                    Hver enkelt bruker vil få et skreddersydd oppsett på sidene de skal bruke. Alt er lagt til rette for at man skal kjenne seg igjen. Vi er klar over at mange kvier seg for å handle på Internett , derfor har vi også lagt vekt på kun å tilby varer fra kjente merkeleverandører, sier Stig Sætre, som ser for seg servicenæringen, offentlig sektor, i tillegg til store og mellomstore bedrifter som de primære målgruppene for det nye tilbudet.

Vår løsning skal være et innkjøpssystem som fungerer som en markedsplass for brukerne. Nedslagsfeltet vil være bedrifter som i dag ikke har et innkjøpssystem. Målet er å hjelpe til med å automatisere innkjøpsprosessen.

Avansert EDI og funksjonell ASP                                                                                      ”For oss i Client Computing er denne kontrakten veldig høyt prioritert. Det er viktig for  oss at dette samarbeidet blir langt og fruktbart, siden dette er vår første kunde som benytter Etrinells tradisjonelle EDI-løsning på en ASP-plattform” sier Lars Erik Jensen, salgssjef for området handel hos Client Computing.