Velkommen til Etrinell AS

Etter utbetaling av kr. 0,77 i utbytte iht generalforsamlingens vedtak 4/4-22, er verdivurderingen av selskapets aksjer redusert tilsvarende, ref. under. 

Etter utbetaling av tilleggsutbytte på kr. 0,33 iht generalforsamlingens vedtak 28/6-21, er verdivurderingen av selskapets aksjer redusert tilsvarende, ref. under. 

Etrinell AS sin virksomhet har vært forankret i investeringer i og utvikling av selskaper innen IT-sektoren.>

Compello AS som var siste gjenværende selskap i Etrinells portefølje, ble i desember 2020 solgt til Visma. Hovedprovenyet fra salget ble i ekstraordinær generalforsamling 22/1-21 vedtatt utbetalt aksjonærene.

Salgsavtalen inneholder selgergarantier på 15% av vederlaget for en periode på 15 måneder. Etter garantiperioden er det styrets intensjon å realisere gjenstående verdier og utbetale disse som utbytte til aksjonærene. Gitt at det ikke rettes krav mot selskapet, mener styret at selskapets gjenværende verdier ligger i området kr. 1,30 per aksje.